bg | en


Услуги- Изготвяне на идейни, технически, работни инвестиционни проекти по всички необходими части
/ Архитектура, Конструкции, Ел, ВиК, ОВК, Вертикална планировка и Геодезическо заснемане, Пътна, Технологична, Озеленяване /
- Проучване и проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, промишлени сгради, интериорен дизайн, градоустройствено планиране
- 3D моделиране и визуализиране на архитектурни проекти, презентации
- Подробни устройствени планове ПУП, РУП
- Консултации във всички етапи на инвестиционния процес
- Авторски надзор

За качественото и навременно реализиране на проектите "АНК Студио" използва съвременен лицензиран софтуер и модерно офис оборудване.