За нас

AНK Студио

„АНК Студио“ е създадено през 2004 г. от арх.Н.Костова и арх.А.Костов, за да предложи на своите клиенти услуги в сферата на архитектурното проектиране.

Притежаваме нужния опит, мотивация и огромна страст за създаване на съвременен, иновативен и природосъобразен архитектурен дизайн.

„АНК Студио” работи с множество партньори доказали се като водещи професионалисти в своята област.

Гарантираме професионално отношение и обслужване на нашите клиенти.

– спазване на договорените срокове

– осигуряване на най-високо качество на проектите

– ангажираме се със съответния обект от възлагането на проектирането му до неговото завършване, като през целия процес се оказва пълно съдействие на Възложителя за успешното му реализиране.

За качественото изпълнение и спазването на срока за изготвяне на проектите „АНК Студио“ използва съвременен лицензиран софтуер и модерно офис оборудване.

Колективът на АНК Студио печели довериe с висококачествен дизайн съобразен с изискванията и крайните срокове на клиентите си.

Услуги

Пълно предпроектно проучване и консултации за възможностите за строителство; начини за присъeдиняване към мрежите на техническата инфраструктура. Хидрогеоложки проучвания, анализи и предварителна финансова оценка. Изготвяне на проекти за подробни устройствени планове, работни устройствени планове и техните изменения.

Предлагаме услугите си във всички фази /идейни, технически, работни инвестиционни проекти/ на архитектурното и инженерно проектиране:

Проекти по всички части необходими за издаване на разрешение за строеж:

Архитектурна, Конструктивна, Технологична, Отопление, Вентилация и Климатизация, КИПиА, Енергийна Ефективност, Електротехническа, Водоснабдяване и Канализация,  Пожарна Безопасност, Геодезия, Вертикална планировка и Трасировъчни планове, Пътна, Проект за безопасност и здраве, Проект за управление на строителните отпадъци, Паркоустройство и Благоустрояване, Колическвени сметки.

Инвестиционно проектиране:

 • Подробни устройствени планове – ПУП, РУП,
 • Градоустройствени  разработки и изследвания.
 • Еднофамилни къщи
 • Многофамилни жилищни сгради
 • Обществени сгради – административни и офис сгради, търговски и бизнес сгради, спортни зали и др.
 • Промишлени сгради
 • Интериорен дизайн
 • Градоустройствено планиране
 • 3D моделиране и визуализиране на архитектурни проекти, презентации
 • Консултации във всички етапи на инвестиционния процес
 • Авторски надзор
 • Количествени сметки

Строителен надзор

Награди

2003г.

Награда в конкурса “Сграда на годината”за проекта Търговско – технически център Александрис, гр.Пловдив

ІІ място в конкурса “Златен молив“ за проекта Търговско – технически център “Александрис”, гр.Пловдив

2007г.

ІІ място в конкурса “Архитект на 2006г.“ за проекта Търговско – индустриален център “Италмодалуче”, гр.Пловдив

2008г.

Номинации в националния годишен конкурс “Архидея“ 2008г. за проекта Търговски и бизнес център “Север“, гр.Пловдив, категория Обществени сгради и за проекта Вилно селище в единство с природата, курортен комплекс “Слънчев бряг“, категория Туристически сгради

Клиенти